Register Plus - Pogoji Uporabe

Spletno mesto Register Plus objavlja podatke o .si domenah vključno s podatki o izbrisanih domenah. Register Plus ima v svoji podatkovni bazi večino .si domen, ne pa vseh. Nekatere domene, ki niso aktivne in niso nikjer objavljene, niso zajete v podatkovni bazi Register PlusDostop do seznama izbrisanih domen je možen po prijavi v sistem. Do celotnega seznama izbrisanih domen lahko dostopajo samo naročniki po plačilu naročnine in prijavi v sistem.

Register Plus ne odgovarja za škodo, ki bi nastala pri naročniku zaradi morebitnih napačnih, nepopolnih ali drugače neustreznih podatkov, objavljenih na tem spletnem mestu, kakor tudi ne zaradi morebitnega onemogočenega dostopa do podatkov ali drugače onemogočenega dostopa do spletnega mesta. Prav tako ne odgovarja za morebitno posredno nastalo škodo pri tretjih osebah. Register Plus ne jamči za pravilnost objavljenih podatkov.

Obiskovalci, ki želijo dostopati do celotnega seznama izbrisanih domen, morajo za želeno obdobje plačati naročnino, pri čemer se opravi tudi brezplačna registracija, če obiskovalec še ni registriran. Seznam izbrisanih domen lahko uporabniki uporabljajo le za osebno obveščenost, ki vključuje tudi morebitno registracijo prostih domen. Posredovanje podatkov tretjim osebam, objava na spletnih straneh ali kakršnakoli druga distribucija je prepovedana.

Vsebine spletnega mesta ni dovoljeno kopirati ali na kakršenkoli drug način reproducirati brez pisnega dovoljenja Register Plus.

Cena naročniškega dostopa se določi za vsakega naročnika posebej. Cena je odvisna od časa dostopa, veljavnih popustov, ki jih uporabnik vnovči in drugih pogojev, ki jih lahko določi Register Plus. Plačilo je možno prek plačilnega sistema PayPal, ki podpira tudi kreditne kartice.

S prijavo v sistem se uporabnik strinja s temi Pogoji Uporabe.